Apie mane rašo/rodo


Balandžio 18 d. – Atvelykio išvakarėse – Tiltuose koncertavo Eugenijus Ostapenko.

Žiūrovų susirinko pilnutėlė kultūros namų salė. Visi norėjo iš arčiau pamatyti populiarių dainų autorių ir atlikėją. Koncertas truko vieną valandą, tačiau prabėgo lyg mirksnis. Repertuare skambėjo paties dainininko sukurtos dainos, tarp kurių buvo įpinti ir trys čigoniški kūriniai. Galingi muzikos garsai sudrebino salę tarsi pirmieji pavasario griaustiniai. Kiekvieną sudainuotą dainą lydėjo karšti plojimai. Net ir vyresnius kaimo gyventojus nuotaikingos melodijos privertė ploti rankomis ir dainuoti. Kai visus pagavo pakili nuotaika, dainininkas ant scenos pasikvietė mažiausius žiūrovus, galbūt ateityje kaimo dainorėlius. Koncerto pabaigoje atliktą populiarųjį „Dviratuką“ žiūrovai aplodismentais išprašė pakartoti dar kartą. Dėkingi tiltiečiai atlikėjui dovanojo gėlių.

Pasibaigus koncertui, žiūrovai galėjo įsigyti naują E. Ostapenko kompaktinį diską su autografu. Dainininkui sutikus, norintieji fotografavosi su atlikėju. Visi į namus skirstėsi puikios nuotaikos, už renginį dėkingi Tiltų kultūros namų administratorei Vaivai Neteckienei. Šis gražus koncertas ilgai išliks kaimo gyventojų prisiminimuose.

Vytautas Vilkišius, Trakų literatų brolijos „Aukuras“ narys, 2009 m. balandžio 30 d.  Nuoroda į straipsnį


2009 Eugenijus Ostapenko
Sukūrė Inforena